Ga naar:

Aanleiding voor het onderzoek

Op het gebied van hulp aan daklozen is de laatste jaren veel veranderd. Zo is in 2006 het Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang gestart in de vier grote steden (G4: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht). De insteek hierbij is om alle dakloze personen een individueel traject te bieden waarin op de persoon afgestemde zorg geboden wordt. Het algemene doel van deze persoonsgerichte aanpak in de G4 is maximaal haalbare zelfstandigheid en participatie in de maatschappij voor dakloze personen.

 

Het ministerie van VWS wil door middel van een meerjarig onderzoek te weten komen welke behoeften en wensen dakloze personen zelf hebben op het gebied van wonen en hulpverlening.

 

 

 

Bent u deelnemer aan dit onderzoek?

Hier vindt u informatie voor deelnemers.

Even voorstellen: Paul, lid deelnemerspanel Rotterdam

"Mijn naam is Paul. Ik ben zelf langdurig verslaafd (geweest) en heb bijna tien jaar op straat geleefd. Daardoor weet ik hoe belangrijk de Maatschappelijke Opvang is. Het Cohortonderzoek vind ik enorm belangrijk omdat het onmisbare feedback geeft naar het ministerie van VWS omtrent de effectiviteit, en vooral wat er nóg beter zou kunnen. Dat is tijd goed besteedt, wat mij betreft."

 

Klik hier voor meer informatie over de deelnemerspanels.