Ga naar:

Kwalitatieve studie Coda-G4

 

Gedurende de 'Cohortstudie Daklozen in de vier grote steden' kwamen vragen naar voren die niet op basis van de kwantitatieve gegevens beantwoord konden worden, en waarvoor een kwalitatieve aanpak geëigend is. Zo verbeterde bij een deel van de cohortdeelnemers de woonsituatie. Dit riep de vraag op hoe het komt dat dit bij de ene cohortdeelnemer wel lukt en bij de andere niet: wie of wat heeft het verschil gemaakt tussen de situatie ten tijde van instroom in de maatschappelijke opvang en de huidige situatie? Daarnaast riepen resultaten over een verschil in beoordeling tussen hulpverleners en cliënten wat betreft de kwaliteit van leven van de cliënt de vraag op hoe dit te verklaren is. Om antwoorden op deze vragen te krijgen, is een aanvullend kwalitatief onderzoek uitgevoerd onder 25 cohortdeelnemers, aangevuld met informatie van hulpverleners. Net als in de cohortstudie stonden in dit kwalitatieve deelonderzoek de ervaringen, beleving en wensen van dakloze mensen zelf centraal.

 

Het rapport 'Dakloze en ex-dakloze mensen over erbij horen en meedoen, 2,5 jaar na hun instroom in de maatschappelijke opvang' kunt u hieronder downloaden.

 

Dakloze en ex-dakloze mensen over erbij horen en meedoen, 2,5 jaar na hun instroom in de maatschappelijke opvang (944.1 kb)