Ga naar:

Kerndoelen

 

De kerndoelen van de studie zijn:

 A. Bepalen van de behoeften en wensen van dakloze personen met een persoonsgerichte aanpak, in relatie tot hun achtergrond en problemen.

B. Bepalen van verbeteringen in de objectieve en subjectieve kwaliteit van leven in de populatie daklozen, en van de voorspellers van een verbeterde subjectief ervaren levenskwaliteit.

C. Bepalen van de transities in soorten onderdak en van de voorspellers van huisvesting.

D. Bepalen van de door daklozen zelf ervaren baat van de persoonsgerichte aanpak.

 

 

Op de hoogte blijven?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief.