Ga naar:

Welkom op de Coda-G4 website

 
Onderzoeksinstituten Impuls en IVO volgden, in opdracht van het ministerie van VWS, de afgelopen tweeënhalf jaar ruim 500 dakloze jongeren en volwassenen die zich in 2011 aanmeldden bij de maatschappelijke opvang in de vier grote steden. Uniek aan dit onderzoek is de tijdspanne van het onderzoek en het feit dat de deelnemers hun eigen situatie beoordeelden en aanbevelingen deden.

 

Op deze website vindt u alle informatie en publicaties omtrent dit unieke onderzoek. Het eindrapport van Coda-G4, getiteld 'Dakloze mensen in de vier grote steden: veranderingen in 2,5 jaar', kunt u hier downloaden.

 

 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd op verzoek van en gefinancieerd door het Ministerie van VWS.

 

Op deze website vindt u alle informatie over het Coda-G4 onderzoek.

 

 

September 2016: Proefschrift 'On the Way Up?' verschenen

Het proefschrift getiteld 'On the Way Up? Exploring homelessness and stable housing among homeless people in the Netherlands' kunt u hier downloaden

Juli 2015: Eindrapport van Coda-G4 verschenen

 

Het eindrapport van Coda-G4 is hier te downloaden.