Ga naar:

Disclaimer

Ondanks de zorg en aandacht die de organisatie van Coda-G4 aan de samenstelling van haar website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De organisatie van Coda-G4 aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Links naar andere sites

In deze site zijn links opgenomen naar andere websites. De organisatie van Coda-G4 is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die sites en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten het eigen domein.

Indien de eigenaar van een site bezwaar maakt tegen het feit dat via deze site een link is opgenomen naar zijn site, zal de eigenaar van deze site hiermee in overleg treden en desgewenst de bewuste link(s) verwijderen

Realisatie website

De website is gerealiseerd door Shyama Sewpersad Web Services (www.sswebs.nl) m.b.v. het LogiCMS.