Ga naar:

Deelnemerspanel

Omdat dakloze personen zelf centraal staan in dit onderzoek, hechten wij veel waarde aan hun betrokkenheid en input. Daarom betrekken wij (ex)dakloze personen niet alleen als respondent bij dit onderzoek, maar ook als 'meedenkers'. Per stad hebben wij een panel samengesteld van ongeveer acht (ex)daklozen die actief zijn in verschillende cliëntenorganisaties of belangenorganisaties.

 

Met de panels zullen wij gedurende vier jaar een aantal keer bijeenkomen. Tijdens deze bijeenkomsten zullen wij de panelleden informeren over de voortgang van het onderzoek en met hen van gedachten wisselen over de resultaten van het onderzoek.

 

In april 2014 zijn de panels voor de 4e keer bij elkaar gekomen in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht.  In 2015 zullen waarschijnlijk de laatste bijeenkomsten plaats vinden. We danken alle panelleden van harte voor hun inbreng tijdens de bijeenkomsten.

Deelnemerspanel Rotterdam

Het panel Rotterdam bestaan uit (vanaf links boven): Erik van Ravensberg (Bouman GGz), Diego Visser (CVD), Yvonne Netten (CVD), Don Beeris (NAS), Martin de Bruin (Bouman GGz), en vanaf links onder: Patrick Lucas (CVD), Petra Cools* (NAS) en Paul van den Belt (CVD)

* In 2015 is Petra overleden. We zullen haar missen als persoon en als lid van het deelnemerspanel.

Deelnemerspanel Den Haag

Het panel Den Haag bestaat uit (vanaf links boven): Bert Schulte (Achterban / UWV), Wil Kleeser (Achterban / Kessler Stichting), Frank van der Schee (Achterban, Leger des Heils), Wendy Roza (Achterban, St. Wende) en vanaf links onder, Aad Kilbourne (Achterban, NoDoc) en Eliza Huizinga (Achterban)

Deelnemerspanel Amsterdam (met interviewer Nienke)

Diego, lid deelnemerspanel Rotterdam

"Wel om te beginnen ben ik dus Diego Visser en ben 30 jaar oud en geboren in Spanje. Ik ben sinds 1990 in Nederland en in 2005 kwam ik voor het eerst in aanraking met de nachtopvang door allerlei omstandigheden. Op dit moment woon ik in een sociaal pension van het CVD en dat gaat voorlopig goed. Ook zit ik dus sinds februari 2011 in de clientenraad van het CVD.
 
Ik doe mee met dit onderzoek om te kijken of de groep daklozen wel de juiste begeleiding volgen tot een normaal leven. Het is vaak moeilijk en je wordt zo vaak door instanties tegengewerkt........ Vaak krijgen mensen ook niet de juiste begeleiding die erbij hoort en ook dat is een verbeter punt voor in de toekomst. Daarom vind ik het belangrijk om aan dit onderzoek mee te denken."