Ga naar:

Opzet

Om de vraag wat voor wie werkt te kunnen beantwoorden zullen ongeveer 500 dakloze personen, verdeeld over de vier grote steden, gevraagd worden deel te nemen aan het onderzoek. Dit zullen daklozen zijn voor wie in de periode januari 2011 tot en met december 2011 een AD formulier is ingevuld. Het zijn dus mensen die binnenkomen in de Maatschappelijke Opvang en binnen afzienbare tijd zullen starten met een persoonsgericht traject. Onder hen bevinden zich recent daklozen (zij die nooit eerder dakloos waren), maar ook herhaald daklozen (ex-dakloze mensen die bij verlies van onderdak opnieuw een beroep op de opvang doen).

 

Deze personen worden gedurende een periode van 2.5 jaar vier keer geïnterviewd. In deze interviews wordt gebruik gemaakt van gevalideerde vragenlijsten over onder andere kwaliteit van leven, zorgbehoeften en middelengebruik. Deelnemers krijgen een vergoeding voor elk volledig afgenomen interview. 

 

Ook de bij de deelnemer meest betrokken medewerker wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen, om zo de verschillende perspectieven te kunnen vergelijken.

 

Planning

Wij zullen de volgende planning nastreven:

Baseline-meting (T0) januari 2011 - december 2011
1e follow-up meting (T1) juli 2011 - juni 2012
2e follow- up meting (T2) juli 2012 - juni 2013
3e follow-up meting (T3) juli 2013 - juni 2014

 

Anonimiteit en gedragscode

Gegevens worden vertrouwelijk bewaard door de onderzoekers. Niemand anders dan het onderzoeksteam heeft inzage in de gegevens. Namen van deelnemers worden omgezet in een code, zodat gegevens niet samen met namen worden opgeslagen. Alle antwoorden worden dus vertrouwelijk en anoniem behandeld. Andere personen dan de onderzoekers hebben geen toegang tot de gegevens.

U kunt meer lezen over de Gedragscode waar wij ons aan houden, bij Gedragscode onderzoek

Op de hoogte blijven?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief.