Ga naar:

Aanleiding voor het onderzoek

Op het gebied van hulp aan daklozen is de laatste jaren veel veranderd. Zo is in 2006 het Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang gestart in de vier grote steden (G4: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht). De insteek hierbij is om alle dakloze personen een individueel traject te bieden waarin op de persoon afgestemde zorg geboden wordt. Het algemene doel van deze persoonsgerichte aanpak in de G4 is maximaal haalbare zelfstandigheid en participatie in de maatschappij voor dakloze personen.

 

De vraag bestaat nu of deze persoonsgerichte aanpak werkt en voor wie. Het ministerie van VWS wil door middel van een meerjarig onderzoek te weten komen welke behoeften en wensen dakloze personen zelf hebben op het gebied van wonen en hulpverlening en wat de effecten zijn van de eerder genoemde aangeboden individuele trajecten.

 

 

 

 

 

Op de hoogte blijven?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief.
 

Bent u deelnemer aan dit onderzoek?

Hier vindt u informatie voor deelnemers.