Ga naar:

Daklozenprofielen in de vier grote steden en veranderingen in wonen, kwaliteit van leven en hulpbehoeften

 

Deze rapportage beschrijft de situatie van de cohortdeelnemers een half jaar na aanmelding bij de maatschappelijke opvang. In hun leefsituatie moet nog veel worden opgepakt. De tijd die echter is verstreken sinds het starten van de begeleiding is zes maanden, dus relatief kort. Positief in het oog springt dat: deelnemers en hulpverleners de werkrelatie positief waarderen; de deelnemers op diverse leefgebieden al een beetje verbetering in hun situatie zien en het merendeel van de deelnemers die tijdens de eerste meting aangaven behoefte te hebben aan hulp bij huisvesting en financiën, die hulp tijdens de tweede meting ontvangen. Aansluiting bij de zorgbehoeften van deelnemers blijft een aandachtpunt om verdere maatschappelijke uitval onder dakloze mensen te voorkomen en hen te begeleiden naar maximaal haalbare zelfstandigheid en participatie. 

 

Download hier het tweede rapport: 

 

Daklozenprofielen in de vier grote steden en veranderingen in wonen, kwaliteit van leven en hulpbehoeften (7302.1 kb)